Szkoła

Charyzmatyczna

Wierzymy, że każde pokolenie chrześcijan powinno, polegając na doświadczeniach swoich poprzedników, na nowo rozniecać dar łaski, jaki stał się ich udziałem, gdy po raz pierwszy doświadczyli mocy Ducha Świętego.

Piotr Nowak

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej

W JAKIM CELU POWSTAŁA SZKOŁA CHARYZMATYCZNA?

Celem Szkoły Charyzmatycznej  jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że charyzmatyczność jest istotnym narzędziem służącym dojrzewaniu i rozwojowi Kościoła.


PROGRAM

Program Szkoły Charyzmatycznej składa się z trzech modułów, obejmujących główne obszary służby charyzmatycznej w Kościele: proroctwo, uzdrowienie, egzorcyzm i walka duchowa. Każda z tych sfer jest przedstawiona z perspektywy biblijnej, teologicznej i praktycznej. Program obejmuje również wykłady na temat chrztu w Duchu Świętym oraz na temat Charyzmatów w historii Kościoła.

DLACZEGO WARTO?

Praktyka oparta na teologicznych fundamentach

Zdobędziesz solidny biblijny i teologiczny fundament w odniesieniu do darów Ducha Świętego. Będziesz miał możliwość wraz z prowadzącymi oraz pozostałymi studentami uczestniczenia w zajęciach typu warsztatowego oraz usługiwania na nabożeństwach charyzmatycznych podczas każdego zjazdu w Kościele Akademickim.

Elastyczność

W zależności od Twoich zainteresowań, dyspozycji czasowej i powołania, możesz uczestniczyć w jednym, dwóch lub trzech modułach. Będąc absolwentem całego programu otrzymasz świadectwo ukończenia Szkoły Charyzmatycznej. Absolwenci tylko jednego lub dwóch modułów otrzymują świadectwo ukończenia wybranego kursu.

Doświadczeni prowadzący

Spotkasz się z doświadczonymi wieloletnimi praktykami w poszczególnych dziedzinach służby charyzmatycznej, a także z wybitnymi teologami.

KADRA

Piotr Nowak

Tomasz Józefowicz

Wojciech Gajewski

Andrzej Migda

Sławomir Jagieła 

Marek Kamiński

Ryszard Krzywy

Paul Cheatham

Dariusz Spławski

Tomasz Kmiecik

Leszek Mocha

...i wielu innych Teologów i Praktyków

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

3 moduły,

od października 2019

do czerwca 2020

niestacjonarny,

9 zjazdów

(sobota, niedziela)

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania na nocleg i wykupienia obiadów

Od 600 zł za moduł,

możliwość uczestniczenia

w 1, 2 lub 3 modułach

REKRUTACJA 2019/2020

1. Wypełnij internetowy

2. Pobierz i wypełnij

3. Dostarcz

4. Zgłoś się na

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

dziekanat@wsts.edu.pl

tel. 513 364 306